Zadavatelé veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek:

 • zajišťujeme všechny činnosti, které jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek závazné pro zadavatele (opravdu všechny)
 • jsme pozitivní (ale ne na COVID-19)

 

Pro naše klienty připravujeme v rámci spolupráce např. odpovědi pro poskytovatele dotace - CRR, MŠMT ad. Provádíme rovněž audity již uskutečněných veřejných zakázek s cílem navrhnout zadavateli takové postupy, které nebudou v rozporu se zákonem, nehledáme chyby na straně zadavatelů jenom proto, abychom si odměnu za práci zasloužili :). V případě sporů zastupujeme naše klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně před obecnými soudy.

 

Překlady a tlumočení:

 • překlady ve všech světových jazycích
 • překlady dokumentů obchodního, ekonomického a právního charakteru, překlady technických textů, manuálů, norem, prospektů, příruček, směrnic, reklamních materiálů
 • soudní ověření překladů
 • expresní překlady
 • překlady odborných textů
 • korektury překladů rodilým mluvčím
 • stylistické korektury textů
 • libovolný výstupní formát
 • grafické zpracování překladu
 • simultánní tlumočení
 • konsekutivní tlumočení
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • tlumočení při soukromých jednáních
 • tlumočení při školeních a přednáškách
 • tlumočení po telefonu


Další služby:

 • notářské ověření kopií
 • písařské práce
 • zajišťování služeb hostesek
 • zapůjčení tlumočnické techniky


Více Přihlášení do zabezpečené části webu pro ZADAVATELE


.